Ljusföroreningsgruppen

Ljusföroreningsgruppen startades i april 2021. Syftet med arbetsgruppen är att sprida kunskap om ljusföroreningars negativa konsekvenser, inventera ljusföroreningar i Uppsala kommun och påverka för att minska ljusföroreningarna i kommunen. Till en början kommer vi att fokusera på onödigt ljus, d v s ljus på platser och tider där ingen människa har nytta av det

Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller vill vara med och hjälpa till att göra skillnad!

Kontaktpersoner:
Laila Ekelin, lailaekelin@hotmail.com
Lennart Henstam, lennart.henstam@gmail.com

Länk till en bra introduktion till ljusföroreningar:

http://www.biodiverse.se/app/uploads/2020/10/Biodiverse_3-20_webblow-1.pdf