Fler medlemmar i Uppsalakretsen!

Under 2015 ökade medlemsantalet med 9,3% jämfört med 2014 och antalet medlemmar är nu 8 502! Naturskyddsföreningen i Uppsala är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra, där vi sprider kunskap om natur och miljöfrågor i Uppsala och skapar hållbara lösningar.            

Läs mer