Länk till Öppet samtal: Skogen och kyrkan

Skogen och Kyrkan – Andlighet, biologisk mångfald och skogsbruk Arrangörer: Nya Skogsgruppen inom Naturskyddsföreningen, med stöd från Studiefrämjandet. Inbjudna talare, den 12 mars i Uppsala Missionskyrka: David Thurfjell (religionshistoriker, författare, bl.a. av ”Granskogsfolk”) Helena Eld (chef för egendomsenheten, Uppsala stift) Anders Wejryd (fd. ärkebiskop) Lars Rydén (professor em., Uppsala universitet) Anna Karin Hammar (präst, medförfattare […]

Läs mer