PRESSMEDDELANDE 2021-02-11 – Skogsstyrelsen pekar ut delar av det avverkningsanmälda området i Nåsten som nyckelbiotoper

Efter Skogsstyrelsens besök av den avverkningsanmälda skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten står det klart att delar av det avverkningsanmälda området har höga naturvärden och är nyckelbiotoper.

– Det är under all kritik att Akademiförvaltningen, som är kopplad till Uppsala universitet, avverkningsanmäler nyckelbiotoper och skog med höga naturvärden. Att områdets naturvärden upptäcks av ideell naturvård istället för bolaget själv, tyder på stora brister i Akademiförvaltningens och därmed även universitetets miljöarbete, säger Ingemar Södergren från Naturskyddsföreningen Uppsala.
– Om de avverkningsanmäler nyckelbiotoper i tätortsnära naturreservat, hur ser det då ut på deras resterande marker?
Skogsstyrelsen hade inte kännedom om områdets naturvärden när avverkningen anmäldes i oktober 2019. I samband med att ideella naturvårdare och Uppsala kommun påvisat områdets höga natur- och friluftslivsvärden bestämde sig myndigheten för att återuppta ärendet. Skogsstyrelsen konstaterade efter besök i området att delar av området, totalt 1,7 ha, har höga naturvärden och bör beaktas som nyckelbiotoper.
– Så länge industriellt skogsbruk är tillåtet i naturreservatet kommer avverkningsanmälningarna fortsätta trilla in och skog kalavverkas. Det är hög till att uppdatera reservatets skötselplan* för att skydda skogen, både för friluftslivet och den biologiska mångfaldens skull. Det är upp till Uppsala universitet och Uppsala kommun att avgöra framtiden för naturreservatet Hågadalen-Nåsten, säger Ingemar Södergren.
Uppsala universitets rektor meddelade i december att skogen inte skulle huggas förrän dialog förts med kritiker inom universitetet och ideell naturvård. Efter skogsstyrelsens besök i det avverkningsanmälda området meddelade dock Akademiförvaltningen redan den 18 januari att de ”i möjligaste mån” kommer ”sträva efter” att utföra avverkningen i enlighet med de anpassningar som Skogsstyrelsen föreslagit. Detta innan de först dialog med Naturskyddsföreningen eller kritiker inom Uppsala universitet. Dagen efter blev Ingemar Södergren från Naturskyddsföreningen Uppsala inbjuden till dialog om det avverkningsanmälda skogen.
– Jag tackade för inbjudan men svarade att jag först vill ha en principiell diskussion om skogsskötseln i reservatet där även universitetets styrelse och kommunen kan delta. Jag fick tyvärr svaret att det inte gick att ordna, säger Ingemar Södergren.
*Skötselplanen bestämmer hur reservatet ska förvaltas och kan exempelvis styra om skogsbruk är tillåtet eller inte.
Kontaktperson, Naturskyddsföreningen Uppsala
Ingemar Södergren
+46730394458

Kommentera

1 thoughts on “PRESSMEDDELANDE 2021-02-11 – Skogsstyrelsen pekar ut delar av det avverkningsanmälda området i Nåsten som nyckelbiotoper

  1. Uppskattar detta område, tror gröna områden kommer växa i betydelse när staden växer. Folk behöver motsatser.
    Regelverket behöver stärkas så vi skyddar den miljö och luft vi behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.