Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri.

Prisutdelningen skedde den 5/10 på REKO Boländerna. Läs gärna våra motiveringar: 1. Naturskyddsföreningens pris går till REKO Boländerna Det som händer under en knapp timme varannan vecka, på en asfaltsöken i Boländerna – i alla väder, under alla årstider – gynnar den biologiska och gastronomiska mångfalden i jordbrukslandskapen runt Uppsala. REKO ger god, lokal och […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri.

Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri. Prisutdelning den 5/10 På Reko Boländerna. Läs gärna våra motiveringar: 1. Naturskyddsföreningens pris går till REKO Boländerna Motiveringen Det som händer under en knapp timme varannan vecka, på en asfaltsöken i Boländerna – i alla väder, under alla årstider – gynnar den biologiska och […]

Läs mer

Rapport och protokoll från årsmöte, 2023-03-23

Den 23e mars hade vi årets årsmöte, som inleddes med två presentationer om vikten av att inventera skog och mark för att skydda vår biologiska mångfald, även i närheten av städer. Vi valde också en ny ordförande för föreningen och en ny styrelse. Tack alla som kom och deltog i diskussionerna och mötet! Protokollet från […]

Läs mer

22/3: Promenad i ljus och mörker med Mörkerväktarna

Välkomna med på en promenad i ljus och mörker! Vi går runt i Stabby och talar om hur det artificiella ljuset påverkar människor, djur och växter. På plats finns Jan-Olof Helldin, forskare vid SLU, och Mörkerväktarna. Vi träffas på Mimmi Ekholms plats (sluthållplats för busslinje nr 9) onsdagen 22/3 kl 18.30. Ta på skor lämpliga […]

Läs mer

Partienkät för Klimatval Uppsala 2022

För att undvika ovanstående framtidsvision så har vi inför årets val gått samman med övriga miljö- och klimatorganisationer i Uppsala och bildat Klimatval Uppsala. Klimatval har skickat ut enkäter till partierna som ställer upp i kommunvalet och i regionvalet där de får svara på frågor om deras klimatarbete, och vi delar nu med oss av […]

Läs mer

RAPPORT: Exkursion Rädda Malma By och Ängar (2022-05-24)

Den 24 maj hade vi en uppskattad exkursion med facebookgruppen ”Rädda Malma by och ängar” och biologerna Cajsa och Anders Björkén. Vi var c:a 40 st som var med på detta samarrangemang, inklusive Torbjörn Axelsson fastighetschef Uppsala Akademiförvaltning. Vi fick en presentation av området och biologerna visade och berättade om vilka fina naturvärden som finns […]

Läs mer