Ny översiktsplan för Knivsta

Nu finns en ny översiktsplan för Knivsta kommun ute på remiss. Det går bra att komma med synpunkter ända fram till den 22 oktober. Knivsta har ingen egen krets av Naturskyddsföreningen, utan kommunen går in under Uppsalakretsens  verksamhetsområde. Det finns även en hel del medlemmar som bor i kommunen. Här är länken: http://www.knivsta.se/oversiktsplan

Läs mer

Mingel och öppet hus 9 september

Första måndagen i varje månad (utom i januari, juli och augusti) ordnar föreningen mingel och öppethus för nya och gamla medlemmar. Du får veta vad som är på gång i föreningen och är välkommen med egna idéer. Vi vill att det ska vara en trevlig mötesplats för alla som valt att vara medlemmar i föreningen. […]

Läs mer

Vill du bli natursnoksledare?

  NATURSNOKARNA – Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka. Vi vill bygga upp Natursnokarna i Uppsala och behöver fler Natursnoksledare. Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare. Kurs för […]

Läs mer