Rapport: Studiebesök Rävbacken söndag 9 juni

Vi var 14 st som åkte till Rävbacken. Emil Nilsson och hans grannar har restaurerat Rövbacken sedan 2013. Vi fick titta på jungfrulin, darrgräs, solvända, getväppling och backklöver på de marker som tidigare dominerades av 70-åriga granar. Det fanns även fornlämningar i form av järnåldersgravar och skärvstenshögar från bronsåldern. Emil berättade också om ängsväxternas ursprung och hur […]

Läs mer

RAPPORT: Dagsutflykt Rotängens lantgård 19/5

Vi var 18 st som åkte till Rotängens lantgård nära Alunda. Ägaren Thomas Jöngren berättade om deras verksamhet med bla ekologisk kravcertifierad växtodling och nötköttsproduktion. Vi fick också se betande kor. Rotängens lantbruk utnämndes till årets upplandsbonde 2015 av hushållningssällskapet för att de värnar om landsbygden.

Läs mer

Länk till Öppet samtal: Skogen och kyrkan

Skogen och Kyrkan – Andlighet, biologisk mångfald och skogsbruk Arrangörer: Nya Skogsgruppen inom Naturskyddsföreningen, med stöd från Studiefrämjandet. Inbjudna talare, den 12 mars i Uppsala Missionskyrka: David Thurfjell (religionshistoriker, författare, bl.a. av ”Granskogsfolk”) Helena Eld (chef för egendomsenheten, Uppsala stift) Anders Wejryd (fd. ärkebiskop) Lars Rydén (professor em., Uppsala universitet) Anna Karin Hammar (präst, medförfattare […]

Läs mer

Årsmöte med föredrag om PFAS 19/3 2024

Välkomna till Naturskyddsföreningen Uppsalas årsmöte med tema PFAS! Tisdag den 19e mars kl 18:30 på Kafé Mumrik. Vi går igenom det gångna året och samlar oss för arbetet framöver. Alla medlemmar är välkomna! Vi kommer under året starta upp en arbetsgrupp om PFAS. Monica Lind, professor i Miljötoxikologi vid Uppsala Universitet föreläser om PFAS. Möteshandlingar […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri.

Prisutdelningen skedde den 5/10 på REKO Boländerna. Läs gärna våra motiveringar: 1. Naturskyddsföreningens pris går till REKO Boländerna Det som händer under en knapp timme varannan vecka, på en asfaltsöken i Boländerna – i alla väder, under alla årstider – gynnar den biologiska och gastronomiska mångfalden i jordbrukslandskapen runt Uppsala. REKO ger god, lokal och […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri.

Naturskyddsföreningens miljöpriser går till REKO Uppsala Boländerna och till Ängsholmens Gårdsmejeri. Prisutdelning den 5/10 På Reko Boländerna. Läs gärna våra motiveringar: 1. Naturskyddsföreningens pris går till REKO Boländerna Motiveringen Det som händer under en knapp timme varannan vecka, på en asfaltsöken i Boländerna – i alla väder, under alla årstider – gynnar den biologiska och […]

Läs mer

Rapport och protokoll från årsmöte, 2023-03-23

Den 23e mars hade vi årets årsmöte, som inleddes med två presentationer om vikten av att inventera skog och mark för att skydda vår biologiska mångfald, även i närheten av städer. Vi valde också en ny ordförande för föreningen och en ny styrelse. Tack alla som kom och deltog i diskussionerna och mötet! Protokollet från […]

Läs mer

22/3: Promenad i ljus och mörker med Mörkerväktarna

Välkomna med på en promenad i ljus och mörker! Vi går runt i Stabby och talar om hur det artificiella ljuset påverkar människor, djur och växter. På plats finns Jan-Olof Helldin, forskare vid SLU, och Mörkerväktarna. Vi träffas på Mimmi Ekholms plats (sluthållplats för busslinje nr 9) onsdagen 22/3 kl 18.30. Ta på skor lämpliga […]

Läs mer