Föreningen överklagar detaljplanen för kvarteret södra Kalkstenen, (Blodstensskogen), till Mark- och miljödomstolen

Tillsammans med Nätverket Rädda Eriksbergs skoar har föreningen överklagat kommunens detaljplanen för kvarteret södra Kalkstenen (Blodstensskogen). Här kan du både läsa föreningens överklagande och vårt svar på detaljplanen för den planerade utbyggnaden i kvarteret södra Kalkstenen i Eriksberg (Blodstenssskogen). Södra Kalkstenen Kompl överklagande Yttrande över detaljplanen Norby 31.74

Läs mer

Ta stora klimatkliv, debattartikel i UNTs nättupplaga

Naturskyddsföreningens uppmaning till uppsalas nyvalda politiker:  Långt kvar till ett klimatpositivt Uppsala – nu måste ord bli handling i klimatarbetet! Den utvärdering av miljö- och klimatpolitiken i kommunen som Naturskyddsföreningen Uppsala genomfört under våren pekar på ett stort samförstånd inom miljö- och klimatpolitiken. Det övergripande målet om att Uppsala ska vara fossilfritt tills år 2030 […]

Läs mer

Föreningen granskar Uppsalas partier inför valet

Inför valet till kommunen den 8/9 granskade föreningen de politiska partierna och lät dessa själva bedöma sin insats inom den kommunala klimat- och miljöpolitiken och vad de har åstadkommit senaste mandatperioden? För att komplettera bilden har även beslutsunderlag och protokoll granskats. Rapporten har gjorts av Robin Rönneke Belfrage. Artikel på UNTs websajt: https://www.unt.se/nyheter/uppsala/naturskyddsforeningen-granskar-kommunen-5067587.aspx Rapporten: Utvärdering […]

Läs mer

Naturvårdspris till Trunstagruppen i Knivsta och Lena Tranvik, Uppsala

  För femte året i rad delades föreningens naturvårdspris ut i samband Stadsskogens dag. Årets pristagare är Trunstagruppen och Lena Tranvik. Trunstagruppen här med Ulf Swensson och Håkan Samuelsson, har arbetat för att restaurera Trunsta träsk och Gredelby hagar i Knivsta. Lena Tranvik har bland annat varit aktiv i Friluftsfrämjandet och jobbar för att fler […]

Läs mer