Styrelsen för verksamhetsåret 2021

 

 

Adam Wallin – Ordförande
070 – 972 32 09
erikadam.wallin(a)gmail.com
Marianne Kahn – Vice Ordförande
018 – 10 20 11 (b), 076 – 016 56 81
marianne.kahn(a)telia.com
Hans Hiller – Kassör/Sekreterare
018 – 10 20 11 (b); 073 – 917 95 68
hans7.hiller(a)telia.com
Tomas Lohammar – Ledamot
Nils Möller – Ledamot
Ingemar Södergren – Ledamot
Egon Nilsson – Suppleant
Elizabeth Brunius Hayashida – Suppleant
Hodan Dualeh – Suppleant
Bella Strid – Suppleant