Styrelsen för verksamhetsåret 2024

 

 

Daniel Spiring-Sundberg – Ordförande
Hans Hiller – Kassör
018 – 10 20 11 (b); 073 – 917 95 68
hans7.hiller(a)telia.com
Adam Wallin – Vice Ordförande
Egon Nilsson – Ledamot
Anders Hedström – Ledamot
Robert Harlin – Ledamot
Marianne Kahn – Ledamot
Elizabeth Brunius Hayashida – Ledamot
Hodan Dualeh – Suppleant
Maria Palm – Suppleant
Sofie Michelsen – Suppleant
Cecilia Wiklander – Suppleant