Rapport: Från fossilt till hållbart – Hur rör vi oss klimatsmart? (22/11)

Fredagen den 22/11 höll Naturskyddsföreningen Uppsala ett panelsamtal med aktörer från samhället och forskningen, där utmaningar och lösningar kring hållbara transporter diskuterades. Då detta är en del av Naturskyddsföreningens samarbete inom Klimatlätt så var fokus på hur dessa frågor påverkar privatpersoner, men även andra aspekter diskuterades. Experterna i panelen var (från vänster på bilden): Aino […]

Läs mer

Från fossilt till hållbart: Hur rör man sig klimatsmart? (22/11)

Fossilfria transporter 2030: Hur ska det gå till? Och vad innebär detta för privatpersoner, företag och samhället i stort? Välkomna till ett samtal med experter inom hållbart resande, där vi reder ut transportdelen av vår miljöpåverkan. Detta är nästa steg i Uppsala Naturskyddsförenings del i projektet Klimatlätt. Kvällen kommer att börja med att Uppsala Naturskyddsförening […]

Läs mer