Rapport: Från fossilt till hållbart – Hur rör vi oss klimatsmart? (22/11)

Fredagen den 22/11 höll Naturskyddsföreningen Uppsala ett panelsamtal med aktörer från samhället och forskningen, där utmaningar och lösningar kring hållbara transporter diskuterades. Då detta är en del av Naturskyddsföreningens samarbete inom Klimatlätt så var fokus på hur dessa frågor påverkar privatpersoner, men även andra aspekter diskuterades.

Experterna i panelen var (från vänster på bilden):
Aino Inkinen, klimat- och energisamordnare Länsstyrelsen Uppsala
Gunnar Larsson, institutionen energi och teknik SLU
Stefan Adolfsson, chef avdelningen för samhällsutveckling Region Uppsala/UL

Några viktiga punkter att ta med sig från detta möte var:

  • Det finns ett tydligt beslut och en riktning i vilken transportsamhället i Uppsala ska gå – det ska gå mot att bli fossilfritt 2030. Detaljerna i detta arbete är dock oklara, på grund av osäkerheter bland drivmedel. Vilka drivmedel kommer att gå att använda hållbart, och till vilka fordon ska de prioriteras? Osäkerheten bland dessa frågor leder till att näringsliv och forskning måste ta initiativ och välja vad de ska satsa på innan starka politiska beslut kan tas. Det finns dock några generella poänger som man redan nu kan satsa på:
    • Fordon drivna av pedalkraft eller elkraft är perfekta för användning i själva stadskärnan. Exempel som togs upp var eldrivna minibussar, som skulle kunna vara autonoma, samt hyrcyklar eller ägda cyklar.
    • Fordon drivna av biobränslen kommer att åtminstone inom den närmaste tiden att behöva användas på landsbygden. Biobränslen är dock begränsade, och många aktörer är intresserade av att använda dem, och därför ska det bli enklare att använda till exempel elcykel för att ta sig till Uppsala centrum och tillbaka, vilket kan minska bilanvändningen om det görs på rätt sätt.
  • Cykeln är ett användbart första hands-fordon för innerstaden, och bör premieras mer i framtida stadsplanering. Det bör bli tydligare vilka vägar som är för bilar och vilka som är för annan trafik, till exempel genom att parkeringshus vars öppningar är mot vägar mitt i centrum planeras om. Cyklar ska i längden också gå att använda för att ta sig mellan orterna runt Uppsala och Uppsala centrum.
  • Ett stort hinder för hållbara transporter är att det inte finns en tydlig opinion för det. Många möjligheter finns redan nu för människor att transportera sig mer hållbart – genom kollektivtrafik eller alternativa drivmedel som redan nu finns på marknaden. Panelens uppfattning var att normer och attityder var ett större hinder än strukturella hinder, även om det finns strukturella hinder i form av osäkerheter kring hur alternativa drivmedel kommer att beskattas i framtiden.
  • Flygresor diskuterades kort, och panelen fastställde att det finns möjligheter för aktörer inom Uppsala att agera för ett minskat flygresande, vilket redan till exempel Region Uppsala har gjort med stor framgång. Ett exempel som togs upp är det så kallade Klimatväxlingsprogrammet, där en avgift kan läggas på till exempel flygresor som sedan går till en pott som kan användas för mer miljövänliga aktiviteter. Detta fungerar både som en motivation att avstå flyget, och som en form av klimatkompensation för de resor som ändå sker med flyg.

Eftersom kommunen inte kunde vara med så ficks inga direkta svar kring hur dessa åtgärder är befästa i nuvarande åtgärdsplaner. Uppsala Naturskyddsförening kan dock ta med sig många av de saker som har diskuterats under träffen i sitt framtida arbete.
I vårt påverkansarbete mot kommunen så kan vi ta med oss att det finns stora ambitioner hos länet och regionen när det kommer till hållbara transporter, och att de stora hindren är att bilen ofta fortfarande är premierad över cykel och kollektivtrafik i stadstrafiken.
I vårt informationarbete gentemot Uppsalaborna kan vi ta med oss att en större opinion och normförändring när det kommer till transporter kan göra stor skillnad när det kommer till möjligheten för Uppsala att ställa om sina transporter. Mer arbete behövs därmed från oss i att diskutera dessa frågor och lyfta fördelarna med fossilfria och hållbara transporter.

Om ni är intresserade av dessa frågor och skulle vilja driva på för hållbara transporter i Uppsala, hör av er till oss så kan vi hjälpas åt!

Nästa Klimatlätt-träff kommer att vara i januari och handla om övrig konsumtion – håll utkik på vår hemsida eller vår Facebook om ni vill veta mer när det närmar sig!

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.