RAPPORT: Exkursion Rädda Malma By och Ängar (2022-05-24)

Den 24 maj hade vi en uppskattad exkursion med facebookgruppen ”Rädda Malma by och ängar” och biologerna Cajsa och Anders Björkén. Vi var c:a 40 st som var med på detta samarrangemang, inklusive Torbjörn Axelsson fastighetschef Uppsala Akademiförvaltning. Vi fick en presentation av området och biologerna visade och berättade om vilka fina naturvärden som finns […]

Läs mer