Föreningen överklagar detaljplanen för kvarteret södra Kalkstenen, (Blodstensskogen), till Mark- och miljödomstolen

Tillsammans med Nätverket Rädda Eriksbergs skoar har föreningen överklagat kommunens detaljplanen för kvarteret södra Kalkstenen (Blodstensskogen). Här kan du både läsa föreningens överklagande och vårt svar på detaljplanen för den planerade utbyggnaden i kvarteret södra Kalkstenen i Eriksberg (Blodstenssskogen). Södra Kalkstenen Kompl överklagande Yttrande över detaljplanen Norby 31.74

Läs mer