Rapport: Studiebesök Rävbacken söndag 9 juni

Vi var 14 st som åkte till Rävbacken. Emil Nilsson och hans grannar har restaurerat Rövbacken sedan 2013. Vi fick titta på jungfrulin, darrgräs, solvända, getväppling och backklöver på de marker som tidigare dominerades av 70-åriga granar. Det fanns även fornlämningar i form av järnåldersgravar och skärvstenshögar från bronsåldern. Emil berättade också om ängsväxternas ursprung och hur […]

Läs mer