Mörkerväktarna

Gruppen startades i april 2021. Syftet med arbetsgruppen är att öka kunskapen om konsekvenserna av belysning som vi människor sprider i vår omvärld, samt att påverka allmänheten och samhället så att ljusföroreningarna minskar.

Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller vill vara med och hjälpa till att göra skillnad!

Kontaktpersoner:
Denna grupp är vilande tills vidare. Om du är intresserad av att starta upp den igen, kontakta gärna styrelsen!

Länk till en bra introduktion till ljusföroreningar

Under 2022 har Uppsala kommun utformat nya riktlinjer för belysningen i kommunen som tar större hänsyn till hur belysningens påverkar miljön.

Några av gruppens genomförda aktiviteter:

Föredrag på Stadsbiblioteket av Johan Eklöf som har skrivit boken ’Mörkermanifestet’.

Inventering av fladdermöss i flera kyrkor i Uppsala kommun:

Fladdermusspaning med forskaren Johnny de Joong:

Vi har skapat ett flygblad med information om belysningens påverkan på vår omvärld och delat ut till hushåll.