Ta stora klimatkliv, debattartikel i UNTs nättupplaga

Naturskyddsföreningens uppmaning till uppsalas nyvalda politiker:

 Långt kvar till ett klimatpositivt Uppsala – nu måste ord bli handling i klimatarbetet!

Den utvärdering av miljö- och klimatpolitiken i kommunen som Naturskyddsföreningen Uppsala genomfört under våren pekar på ett stort samförstånd inom miljö- och klimatpolitiken. Det övergripande målet om att Uppsala ska vara fossilfritt tills år 2030 och klimatpositivt år 2050 stöds av alla tillfrågade partier. Utvärderingens svar pekar däremot på en tydlig skillnad i ambitionsnivå från partiernas sida. Därför vill vi Naturskyddsföreningen Uppsala rikta en uppmaning till stadens nyvalda politiker att inte vila på lagrarna eller tumma på det reella förändringsarbetet samtidigt som man talar sig varm för långsiktiga mål.

Det innebär att en ambitiös politik måste föras här och nu och att de stora partierna i kommunfullmäktige måste vara ense om klimatmålen i praktiken inte bara i teorin. De reviderade klimatmål som antagits av kommunfullmäktige måste ligga fast. Men det krävs också fortsatta satsningar och många lösningar finns redan att tillgå. Därför vill Naturskyddsföreningen Uppsala lyfta fram fyra områden där kommunen kan förbättra sitt klimat- och miljöarbete ytterligare:

Tillgänglighet framför rörlighet, planera för att Uppsala ska bli en stad där bilen inte dominerar utan används endast i de fall den verkligen behövs. Det innebär självklart fortsatta satsningar på cykel- och kollektivtrafik, men också planering för en förtätad men diversifierad stad och minskar beroende av externa köpcentra – sådan transportgenererande verksamhet kan till och med prövas under miljöbalken.

Klimatsmarta tjänster – satsa på klimatsmarta tjänster i Uppsala genom att stötta en cirkulär ekonomi där det I högre grad finns möjlighet att reparera och återanvända snarare än att köpa nytt.  Ytterligare ett sätt är att prioritera verksamhet i offentlig sektor till exempel vård och omsorg där satsningar leder till ökat välmående hos invånarna men minskad resursanvändning och konsumtion.

Klimatsmart offentlig upphandling – kommunens fordonsflotta håller redan på att ställas om till att bli helt fossilfri och man arbetar med hållbar upphandling i form av utfasning av miljöfarliga ämnen.  Låt minskad klimatpåverkan bli den styrande doktrinen i kommunens upphandlingar – inte bara inom specifika områden som mat i skola och vård eller fordonsparken utan kommunens verksamheter som helhet. Även inom specifika områden till exempel kommunens upphandling av mat till sina verksamheter går det att gå längre än att köpa in ekologiskt och istället satsa på vegetarisk mat I högre grad.

Klimatsmart ägande i kommunen, styr kommunens investeringar och ägande till klimatsmarta och utsläppsminskande lösningar. Satsa till exempel på tydligare krav på energibesparingar från     UppsalaHem i bolagets ägardirektiv – en möjlighet är genom att skärpa kraven på användning av betong som byggmaterial ytterligare.

Att Uppsala bör gå före har framhållits av flera partier när Naturskyddsföreningen gjort utfrågningar. Ytterligare en källa till stolthet är att Uppsala har korats till årets klimatstad i Världsnaturfondens internationella tävling och därmed gått I bräschen globalt. Vi i Naturskyddsföreningen Uppsala instämmer, det är hoppingivande att Uppsala i flera avseenden går före och har antagit ambitiösa mål för utsläppsminskning. Däremot har sommarens extremväder och de larmrapporter som följt visat hur knapp tiden är. Det räcker inte längre med mindre små stegvisa förändringar, det är dags att genomföra genomgripande omställningar. Det är dags att visa hur långt före vi verkligen kan gå och då måste alla vara ombord.

Per Hedberg, ordförande
Robin Rönneke Belfrage
Naturskyddsföreningen Uppsala

Kommentera

One thought on “Ta stora klimatkliv, debattartikel i UNTs nättupplaga

  1. I Uppsala byggs mycket. Hur vore det att kräva solcellsförsörjning av el? Nu finns ju varianter för både tak och fasad. Fler hus byggt av trä kunde man också satsa på. Och hur tanker sig Uppsalas politiker att Uppsala ska bli fossilfritt om bensin- och dieselbilar får försäljas ända till 2030 om nu ens det förslaget från Miljöpartiet kan gå igenom.
    Sedan som en local miljöfråga mer än klimat, men kanske kan medvetenhet på ett plan påverka det andra – jag tanker på nedskräpning. Som hundpromenerare fyller jag påse på påse med betydligt mer av skräp från människor än bajs från min lilla hund, och vi är flera hundpromenerare som är osynliga och obetalda städpatruller.
    Anmärkningsvärt är att den yngre generationen slänger så mycket omkring sig. Har ni uppvaktat gymnasieskolor och universitetet om hur de ser på sitt ansvar för att lära ut miljövett till sina elever/studenter? Att hitta drivor av fimpar och diverse godispapper liggandes alldeles under och bredvid papperskorgar är en förbryllande upplevelse.

    Vänliga hälsningar

    Elisabet Näsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.