Insändare: Hantera Kungshamn-Morga varsamt

Naturskyddsföreningens skogsinventeringsgrupp har vid besök i naturreservatet Kungshamn-Morga inventerat det avverkningsanmälda området söder om Kungshamn och då informerat berörda i Naturskyddsföreningen. Samtliga parter är mycket oroliga om avverkningen genomförs innan skötselplanens bestämmelse om att länsförbundet skall kontaktas före åtgärder i reservatet.

Det är en gammal granskog med stort inslag av löv med åtskilligt av död ved som innehöll den fridlysta signalarten grön sköldmossa. Därutöver finns signalarterna stubbspetsmossa, långfliksmossa, skogshaksmossa, mörk husmossa, ullticka och stuplav. Dessutom kräver många djur, små som lite större, denna miljö för sin överlevnad.

Området har mycket höga naturvärden och är ett viktigt rekreationsområde för framförallt Uppsalaborna. Vid en närmare analys borde detta område klassas som nyckelbiotop, då något av det ursprungliga måste kunna sparas och förbli orört. Det är trots allt ett naturreservat!

Det finns ju en grundläggande tanke bakom bildandet av reservatet, där jord- och skogsbruk skulle kunna bedrivas med mycket stor hänsyn till naturvården. Naturskyddsföreningen hade i början en viktig roll som tyvärr inte utnyttjas längre. Vi bedömer att t ex kalhyggen inte har någon plats i detta naturreservat, som bildades för att kunna vandra på Uppsalaåsen och uppleva en lite vildare natur och se intressanta geologiska bildningar, som istidens åsgropar, samt forna strandvallar och klapperstensfält.

Länkar:
Insändaren i UNT

Skrivelse som skickades till Skogsstyrelsen från UNFs skogsinventeringsgrupp

Skrivelse som skickades till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen från Naturskyddsföreningen Uppsala Län mfl

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.