Jordbruksmark hotad när Uppsala Kommun planerar att bygga industriområde i Västra Librobäck

I en detaljplan som just nu är ute på samråd planerar Uppsala Kommun att bebygga Västra Librobäck med ett nytt industriområde. Industriområdet gränsar till Riksintresset Uppsalaslätten och Jumkilsåns dalgång, samt det kommunala miljöområdet Librobäcken, som båda riskerar att ta skada av ett intilliggande industriområde.

Dessutom planeras bebyggelsen ske huvudsakligen på funktionell jordbruksmark, vilket minskar Uppsalas möjlighet att producera sin egen mat, bibehålla biologisk mångfald och skapa negativa växthusgasutsläpp. Plan- och byggnadsnämnden har trots detta bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig.

– Att bebyggelse sker stadsnära har sina fördelar för det lokala näringslivet och för möjligheten till hållbar transport. Men om detta ska ske på bekostnad av lokal matproduktion och skyddsvärda
miljöer så måste en gedigen miljökonsekvensbeskrivning göras. Det finns flera aspekter i detta bygge som kan leda till betydande miljöpåverkan, säger Adam Wallin, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala.

Flera boende i områdena Librobäck, Husbyborg och Hässelby Park har samlat sig och uttalat sig om hur bebyggelsen kommer påverka områdets naturliga, kulturella och sociala värden. Flera alternativa platser för bebyggelse har också pekats ut från boende i området.

– Förhoppningen nu är att Plan- och byggnadsnämnden tar remisserna på allvar och påbörjar arbetet med en ordentlig konsekvensbeskrivning för dessa värden, inklusive en längre dialog med boende i området, säger Adam Wallin.

Samrådsperioden pågår till 5 februari 2021, och då kommer Länsstyrelsen att ta ställning till om en miljökonsekvensbeskrivning behövs eller ej.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.