Nya skogsgruppen

Nya skogsgruppen startades i januari 2019 och är engagerad lokalt för bevarande och vårdande av Upplands naturskogar. Vi arrangerar föredrag, skogsutflykter, workshops, filmvisningar, praktisk naturvård och inventeringar. Du behöver ingen förkunskap för att vara med – nyfikenhet och intresse är allt som behövs! Vi lär av varandra och gör det vi älskar och brinner för. Vill du vara med kan du ta kontakt med oss eller komma på någon av våra aktiviteter.

Hoppas att du vill vara med – alla är varmt välkomna!

Kontaktperson
Barbara Kühn
bkuehn@gmx.ch
076-1475484

Sammankallande
Ingemar Södergren
ingemar.sodergren@gmail.com
073-0394458